Konkurs

Regulamin Konkursu

,,LOGO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ZIELONY ZAKĄTEK”

                      dla uczniów szkół średnich.

§1

            Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich, bez względu na stopień zdolności plastycznych. Najważniejszy jest pomysł i wykazanie się kreatywnością oraz pobudzenie własnej wyobraźni.

§2

Organizatorem konkursu jest firma ZIELONY ZAKĄTEK MAŁGORZATA SULEJ w Dąbrowie Górniczej

§3

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych informatyką, grafiką  lub plastyką oraz posiadających bogatą wyobraźnię.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy zainteresowany uczeń.
 3. Praca ma zostać wykonana samodzielnie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 4. Rozpoczęcie konkursu następuje dnia 16 września 2019.

§4

 1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym zaprojektowaniu oraz wykonaniu „ LOGO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ZIELONY ZAKĄTEK”
 2. Praca może zostać wykonana w szkole lub w domu. Liczymy na pomysłowość i inwencję twórczą uczestników, gdyż nie narzucamy co ma przedstawiać, logo musi jednak zawierać nazwę ,,ZIELONY ZAKĄTEK’’ oraz być spójne z działalnością firmy, a jest nią szeroko pojęta działalność agroturystyczna, połączona z promowaniem zdrowego, zgodnego z Naturą trybu życia.
 3. Podczas wykonywania zadania można korzystać z dowolnego programu do edycji grafiki komputerowej.
 4. Projekt może być utworzony z brył geometrycznych, cieni i wszystkich narzędzi dostępnych w programie w danej aplikacji.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 6. Wykonane zadanie należy dostarczyć opisując je imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz nazwą szkoły z dopiskiem ,,LOGO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ZIELONY ZAKĄTEK’’ na adres:

Małgorzata Sulej

ul. Ziołowa 25

42-523 Dąbrowa Górnicza

lub mailowo:

zielonyzakatek@o2.pl

 • Termin dostarczenia prac upływa dnia 11.10.2019 (decyduje data stempla pocztowego) lub data wysłania maila
 • Prace otrzymane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§5

Oceny prac dokonają Właściciele firmy ZIELONY ZAKĄTEK

Elementy podlegające ocenie:

 • Spójność z ideą firmy Zielony Zakątek
 • Kreatywność wykonanej pracy
 • Walory estetyczne

§6

 1. Laureatami konkursu zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
 2. Zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, a klasa do której uczęszcza zwycięzca konkursu, zostanie zaproszona na bezpłatne, jednodniowe warsztaty dla młodzieży w Gospodarstwie Agroturystycznym Zielony Zakątek.
 3. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone na stronie internetowej www.zielonyzakatek-slask.pl oraz na facebooku  www.facebook.com/zielonyzakatek.slask dnia 16.10.2019r.
 4. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Mogą być przez niego dowolnie przetwarzane, publikowane oraz bezpłatnie wykorzystywanie.
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Podziękowania otrzymają  również  opiekunowie laureatów.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

Dokumenty do pobrania: